Pszczele plastry - czym są i do czego służą

Jak wygląda pszczeli plaster

Plaster miodu składa się z wielu sześcioboków przylegających do siebie. Wielkość komórek jest zbliżona do siebie i jest na tyle duża, aby idealnie mogła zmieścić się w niej pszczoła.

Komórka pszczelego plastra ma więc około 6 mm średnicy i jest głęboka na około 2 cm.

komórka pszczela

komórka, oraz układ komórek w plastrze

Z czego zrobione są plastry

Pszczeli plaster zbudowany jest z wosku pszczelego. Wosk jest naturalną wydzieliną ciała pszczół. Składa się on z tłuszczów, dlatego w przypadku podgrzania zaczyna się topić a w jeszcze wyższych temperaturach - palić.

Kolor wosku w plastrze, świeżo po zbudowaniu jest niemal biały. Z biegiem czasu i użytkowania plaster ciemnieje i jego kolor może być ostatecznie czarny.

Jak powstaje pszczeli plaster

W swoim gnieździe (w przypadku hodowanych przez człowieka pszczół - w ulu) pszczoły budują plaster od góry do dołu. Przyczepiają wosk do "sufitu" i komórka po komórce budują plaster ku dołowi. Pszczoły budują plastry równolegle jeden za drugim.

Do czego służy

Plaster służy pszczołom jako spiżarnia do przechowywania miodu, do przechowywania pyłku kwiatowego oraz jako inkubator do wychowu młodych pszczół.

W komórkach plastra pszczoły składują nektar przyniesiony z kwiatów. Wypełniają one komórki jedna po drugiej również od góry do dołu. Następnie nektar ten przetwarzają w miód za pomocą swoich enzymów. Gdy komórka jest już pełna miodu wówczas pszczoły zamykają ją szczelnie cieniutką warstwą wosku. Nazywa się to "zasklepieniem". Gdy nadchodzą zimne miesiące i nie ma już kwiatów pszczoły wyjadają swoje zapasy. Zgryzają wówczas zasklep i dobierają się do miodu.

Plaster z miodem można kupić w naszym sklepie. Sprawdź »

Nie tylko miód

W niektórych komórkach po sąsiedzku z "magazynem" miodu pszczoły składują pyłek, który również przynoszą z kwiatów. Pyłek zmagazynowany z odrobiną miodu i dodatkiem enzymów pszczelich nazywany jest pierzgą. Pierzga jest przez pszczoły następnie mieszana z miodem i mleczkiem pszczelim (białą substancją wydzielaną przez młode pszczoły) i tą mieszanką karmiony jest czerw (czyli larwy).

W innych jeszcze komórkach królowa pszczół (matka) składa po jednym jajeczku. Z tych jajeczek powstają larwy czyli tak zwany czerw. Larwa jest karmiona przez pszczoły i rośnie w swojej komórce. Gdy jest już duża - pszczoły zamykają jej komórkę i wówczas larwa przeobraża się w pszczołę. Gdy ulegnie przeobrażeniu wygryza żwaczkami otwór w zasklepie i wychodzi "na świat".

Pszczeli plaster z miodem i pyłkiem

1 - puste komórki, 2 - otwarte komórki z miodem, 3 - zamknięte komórki z miodem, 4 - komórki z pyłkiem

pszczeli plaster z miodem

plaster z miodem

pszczeli plaster z miodem

plaster z miodem zasklepionym

pszczeli plaster z pyłkiem

plaster z pyłkiem

pszczeli plaster z czerwiem

plaster z larwami pszczół

Nie wszystkie komórki są jadnakowe

W komórkach rozwijają się dwie formy pszczół. Robotnice oraz trutnie (czyli samce). Trutnie są grubsze od robotnic, a przez to do ich rozwoju potrzebne są większe komórki. Aby zatem wyhodować trutnie pszczoły muszą zbudować pewną ilość większych komórek, które nazywają się "komórkami trutowymi". Matka pszczela wie, do której komórki złożyć jajeczko żeńskie, a do której męskie.

Dlaczego komórka pszczela ma kształt sześcianu?

Spośród figur geometrychnych zasadniczo trzy kształty można ułożyć jeden obok drugiego tak, aby nie została pomiędzy nimi pusta przestrzeń. Są to trójkąty, kwadraty oraz właśnie sześciokąty. Ponieważ komórki służą do rozwoju młodych pszczół ich kształt musi być zbliżony do kształtu ciała pszczelej larwy i młodej pszczoły - czyli okrągły. Kształt sześciokątu jest najbardziej zbliżony do koła spośród figur geometrycznych możliwych do ułożenia jedna obok drugiej.

porównanie kształtów komórek

sześciokątna komórka jest najbardziej zblizona do koła