Zdjęcia naszej pasieki - rok 2018

Maj 2018 - pasieka w Gozdowicach

Maj 2018 - łapanie pszczelich rojów